3 February 2016, LIGHTer workshop, Borås 1/18/2016

LIGHTer workshop in cooperation with Högskolan i Borås
Theme ”Biocomposites for the automotive industry”

 

Date
Wednesday 3 February 2016, 09.00 – 16.00

Location
Textile Fashion Center (TFC) i Borås
Skaraborgsvägen 3, 506 30 Borås
map

Registration

For more information, please contact info@lighterarena.se

Prel. programme

08.00 – 09.00 Registration

9.00 Högskolan i Borås welcomes
Björn Brorström, Rektor

9.10 LIGHTer
Stefan Gustafsson Ledell, Verksamhetsledare LIGHTer
 
9.30 Kompositer i bilindustrin, aktuell status
Kaj Fredin, Volvo Cars

10.00 UPM & New bioinnovations
Juuso Konttinen, New Businesses and Development, UPM

10.30 Paus

10.50 Biofore - a car from the forest 
Harri Santamala, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

11.20 Multimaterialkonstruktion och -tillverkning
Ola Albinsson, Swerea

11.50 Inspirationsföredrag: titel kommer inom kort
Jeremiah Dutton, Trifilon

12.00 Lunch

13.15 Workshop

14.40 Inspirationsföredrag: Jutekompositer – Hållbart på riktigt!
Else-Marie Malmek och Christina Östergren, Juteborg

15.00 Inspirationsföredrag: Lignin valorization through the development of carbon materials
Darren Baker, INNVENTIA AB

15.20 Industriellt perspektiv: Ett föredrag om naturfiberkompositer ur ett entreprenörsperspektiv
Tord Gustafsson, Blatraden AB

15.40 Information om LIGHTers utlysningar 2016
Cecilia Ramberg, Biträdande verksamhetsledare LIGHTer
---------------------------------------------------------------------------------------------
16.00 – 17.00 Mingle